ประวัติการสั่งซื้อ Robux

หมายเลขคำสั่งซื้อ วันที่ทำรายการ สถานะ กลุ่ม ชื่อตัวละคร Robux จำนวนเงิน

Purchase (ประวัติการสั่งซื้อสินค้า)

หมายเลขคำสั่งซื้อ วันที่ทำรายการ สถานะ ชื่อสินค้า จำนวน / ราคา / ยอดรวม รายละเอียดสินค้า หมายเหตุ

Lootbox (ประวัติการสั่งซื้อกล่องสุ่มสินค้า)

หมายเลขคำสั่งซื้อ วันที่ทำรายการ สถานะ กล่องสุ่มสินค้า ราคา ของรางวัลที่ได้รับ ข้อมูลของรางวัลที่ได้รับ หมายเหตุ