ประวัติการสั่งซื้อ Robux

หมายเลขคำสั่งซื้อ วันที่ทำรายการ สถานะ กลุ่ม ชื่อตัวละคร Robux จำนวนเงิน

Purchase (ประวัติการสั่งซื้อสินค้า)

หมายเลขคำสั่งซื้อ วันที่ทำรายการ สถานะ ชื่อสินค้า จำนวน / ราคา / ยอดรวม รายละเอียดสินค้า หมายเหตุ